RTL-nieuws in straattaal

Het fragment Titel op Youtube: Rtl Nieuws straattaal (Loretta)

Url: https://www.youtube.com/watch?v=Qu2XzX12mh4

Duur: 0.42 min.

Beschrijving: Loretta Schrijver leest een nieuwsbericht voor in straattaal.

Het tv-programma
Loretta Schrijver was nieuwslezer bij RTL van 1989 tot 2007 (met enkele tussenpozen).
Mogelijke lesdoelen
  • Bewustwording van taalvariatie
  • Spelen met taal
  • Poëzie leren begrijpen en waarderen
Discussievragen
  • Kun jij het nieuwsbericht in dit fragment begrijpen en vertalen? Bekijk het eventueel nog een paar keer.
  • Ken jij woorden in straattaal?
  • Is het spreken van straattaal goed of slecht voor je taalontwikkeling?
  • Leidt straattaal tot taalverloedering?
Opdrachten De dichter Ramsey Nasr schreef een gedicht in straattaal over Rotterdam in 2059 in straattaal. Het heet: mi have een droom. Beluister het gedicht en lees hier de tekst.

Waar gaat dit gedicht over? Probeer in groepjes en daarna klassikaal het gedicht te verklaren.