Javier Guzman – Over moslims en vrouwen

Het fragment Titel op Youtube: Javier Guzman – Over moslims en vrouwen

Url: https://www.youtube.com/watch?v=3uviDEDZHfs

Duur: 1.15 min.

Beschrijving: Javier Guzman praat over de angst dat alle moslims terroristen zijn de eerste vrouwen in de ruimte.

De cabaretier Javier Guzman (1977) is een stand-upcomedian en cabaretier. Hij heeft te maken gehad met alcohol- en cocaïneverslavingen en daar gingen twee van zijn voorstellingen ook over.

Mogelijke lesdoelen

 • Nadenken over de positie van moslims in onze samenleving
 • Nadenken over vooroordelen
 • Argumentatie kritisch leren beoordelen en drogredenen herkennen
Discussievragen
 • Is het waar dat wij steeds banger worden voor moslims en dat wij denken dat alle moslims terroristen zijn?
 • Zou het voor een moslim in Nederland lastiger worden om voor zijn geloof uit te komen?
 • Welke vooroordelen over vrouwen noemt Javier Guzman? In hoeverre denk jij dat die vooroordelen waar zijn?
Opdrachten
 • Javier Guzman wil het vooroordeel dat alle moslims terroristen zijn ontkrachten, maar in zijn argumentatie gebruikt hij nogal wat vooroordelen. Welke vooroordelen zijn dat? Zijn dat ook drogredenen en wat voor drogredenen zijn dat?
 • Schrijf een betoog waarin je uitlegt waarom wij wel of niet bang moeten zijn voor terroristische aanslagen.
Overig De vooroordelen die in dit fragment aan bod kwamen:

 • Alle moslimvrouwen zijn helemaal bedekt, behalve de ogen.
 • Alle moslimmannen zijn crimineel, want ze hebben een balkje voor hun ogen.
 • Elke explosie wordt veroorzaakt door terroristen.
 • Alle Palestijnen gooien met stenen.
 • Alle moslims hebben een lange baard
 • De ontploffing van het eerste spaceshuttle met daarin een vrouw is veroorzaakt door de vrouw.
 • Vrouwen zitten altijd te kletsen.
 • Vrouwen hebben geen richtingsgevoel.
 • Vrouwen zijn niet technisch.

Al deze vooroordelen zijn overhaaste generalisaties.