Koefnoen – De gouden koets

Het fragment Titel op Youtube: De gouden koets van binnenuit

Url: https://www.youtube.com/watch?v=6G-zGGIpm04

Duur: 3.49 min.

Beschrijving: Een persiflage van Koefnoen over wat er gebeurt in de Gouden Koets tijdens Prinsjesdag.

Het tv-programma
Koefnoen is een tv-programma dat wordt uitgezonden door de Avro. In dit programma wordt op satirische wijze de actualiteit weergegeven.
Mogelijke lesdoelen
 • Begrijpen wat de begrippen ‘parodie’ en ‘satire’ betekenen
 • Parallellen ontdekken tussen de Reynaert en hedendaagse humor
 • Meer waardering krijgen voor middeleeuwse teksten
Discussievragen
 • De makers van Koefnoen leveren op humoristische wijze kritiek op het koningshuis. Op welke punten hebben zij kritiek? Hoor je die kritiek vaker?
 • Zou het er echt zo aan toegaan in de gouden koets?
 • Is het nog wel van deze tijd om in een gouden koets te rijden?
Opdrachten Een parodie is een spottende nabootsing, waarbij bepaalde eigenschappen vergroot worden. Satire is een kunstvorm, waarbij op humoristische wijze kritiek op de maatschappij wordt geleverd.

 • Waarom is het fragment van Koefnoen een parodie?
 • Waarom is het fragment van Koefnoen satirisch?
 • Wat maakt de Reynaert een parodie? Welke eigenschappen worden vergroot?
 • Wat maakt de Reynaert satirisch? Waar richt de maatschappijkritiek zich op?
 • Noem vier opvallende overeenkomsten tussen het eeuwenoude werk De Reynaert en het filmpje van Koefnoen uit onze tijd.