Koefnoen – Ironie

Het fragment Titel op Youtube: Koefnoen – Hokjesman Ironici

Url: https://www.youtube.com/watch?v=fdMzIda7Nm0

Duur: 3.58 minuten.

Beschrijving: Dit fragment toont een persiflage op het programma De Hokjesman van de VPRO, waarin programmamaker Michael Schaap als de Hokjesman subculturen in Nederland onderzoekt. In dit fragment haat de Hokjesman op bezoek bij het genootschap van ironici.

De cabaretier Koefnoen is een tv-programma dat wordt uitgezonden door de Avro. In dit programma wordt op satirische wijze de actualiteit weergegeven.
Mogelijke lesdoelen
  • begrijpen wat ironie is
  • nadenken over ironie
Discussievragen
  • Maak je zelf wel eens ironische opmerkingen? Begrijpt iedereen die?
  • Het ironieteken (een soort uitroepteken) wordt in onze taal nauwelijks gebruikt. Voegt zo’n teken iets toe in geschreven taal?
Opdrachten Bedenk vijf ironische opmerkingen.