Cabaret bij Nederlands

Cabaret bij het schoolvak Nederlands. Dat klinkt als een extraatje om als docent je pubers iets langer zoet te houden. Dat is zeker waar, maar cabaret biedt zoveel meer mogelijkheden!
Deze site is bedoeld voor docenten Nederlands die lesgeven in de bovenbouw van de havo en het vwo en hun lessen willen verrijken. Uitgangspunt daarbij zijn niet de leuke filmpjes, maar concrete lesdoelen. De cabaretfragmenten ingedeeld per domein, om zo beter aan te sluiten bij de vakonderdelen die bij Nederlands aan bod komen. Bij elk fragment zijn discussievragen en opdrachten te vinden, zodat het niet hoeft te blijven bij een leuk filmpje kijken met de klas. De discussievragen kunnen leerlingen zelf maken, in groepjes bespreken, maar ze kunnen ook klassikaal besproken worden. De vragen zijn bedoeld om de leerlingen te prikkelen, aan het denken te zetten en een mening laten te verwoorden.
Cabaret kan zorgen voor heel mooie discussies over allerlei maatschappelijke onderwerpen, maar ook over kunst en de schoonheid van taal. Cabaret kan leerlingen aan het denken zetten en zelfs hun denken veranderen. Cabaret kan leerlingen helpen om ze te vormen en om te groeien. En ja, het is ook heel erg leuk om met een klas naar te kijken!
Het is belangrijk om als docent de fragmenten die je in de les gebruikt eerst zelf te bekijken. Je moet altijd zelf oordelen of je het taalgebruik en de grappen gepast vindt in jouw lessen. Ook is het soms handig het fragment duidelijk in te kaderen, zodat leerlingen beter weten wat ze kunnen verwachten.
Alle argumenten om meer cabaret te gebruiken tijdens de lessen Nederlands lees je hier.
Reacties op en suggesties voor deze site zijn van harte welkom.