Paulien Cornelisse – Het ontstaan van taal

Het fragment Titel op Youtube: Paulien Cornelisse – Het ontstaan van taal

Url: https://www.youtube.com/watch?v=Thbb7DsxZZA&hc_location=ufi

Duur: 5.21 min.

Beschrijving: Paulien Cornelisse denkt na over hoe taal is ontstaan en wat de eerste verbale uitingen van de mens kunnen zijn geweest.

De cabaretière
Paulien Cornelisse (1976) is een cabaretière, schrijfster en columnist. Ze bespreekt vaak opvallende taalzaken. Haar boeken ‘Taal is zeg maar echt mijn ding’ en ‘En dan nog iets’ werden bestsellers.
Mogelijke lesdoelen
  • Nadenken over taal
  • Spelen met taal
  • Introductie bij historische letterkunde
Discussievragen
  • Waar zouden de eerste mensen taal voor nodig hebben gehad?
  • Gebruiken wij nog steeds klanken, zoals èh in het fragment, die een duidelijke betekenis hebben?
Opdrachten De Nederlandse taal is al heel erg oud. Hoe die taal in het begin van onze jaartelling klonk, weten we niet, omdat er van die tijd geen literatuur gevonden is. We weten wel hoe de taal in de middeleeuwen klonk en er zitten best grote verschillen in de taal van toen en van nu. Lees en luister het fragment uit Elcerlijck op literatuurgeschiedenis.nl.

  • Welke klanken zijn veranderd in onze taal? Welke klinkers spreken wij nu anders uit?
  • Ken jij dialecten waarin die klanken nog wel gebruikt worden?