Ronald Snijders – ambtenarentaal

 

Het fragment Het fragment is niet te vinden op Youtube, maar is afkomstig uit de uitzending van Pauw op 23 oktober 2019.

Url: https://www.bnnvara.nl/pauw/videos/518908

Duur: het fragment begint op 26.40.

Beschrijving: aan tafel bij Jeroen Pauw wordt een discussie gevoerd over de taal van politici en ambtenaren. Ronald Snijders herschrijft een passage uit Jip en Janneke in ambtenarentaal.

De cabaretier Ronald Snijders (1975) is absurdist, schrijver en programmamaker. Zijn vorige theatershow werd genomineerd voor de Poelifinario. Zijn meest recente boek is Kopdichtbundel uit 2017, waarin gedichten gemaakt uit krantenkoppen staan. Een eerder boek van hem was de Alfabetweter uit 2013, een woordenboek met duizend absurdistische nieuwe woorden. Snijders was ook te zien in het tv-programma Rambam.
Mogelijke lesdoelen
  • taalgebruik kunnen afstemmen op een doelgroep
Discussievragen
  • Kom je zelf vaak onbegrijpelijke taal tegen?
  • Zou het beter zijn als we voortaan alles in Jip-en-Janneketaal zouden schrijven?
  • Tegen welke problemen loop je aan als je laaggeletterd bent?
  • Bekijk het fragment een stukje eerder. Dan hoor je hoe staatssecretaris Raymond Knops en NRC-columnist Japke-d. Bouma. in gesprek gaan over dit onderwerp. Ben jij het met ze eens? Waarom wel of waarom niet?
Opdrachten
  • Ga op zoek naar een beleidsstuk van de gemeente waar jij woont en vertaal het in begrijpelijke taal.
Ook leuk Ronald Snijders is niet de enige die Jip en Janneke bewerkte in onbegrijpelijke taal. Ook de Spelt deed dat. Op de site van de Spelt is het eerste hoofdstuk van Jip en Janneke te lezen in onbegrijpelijke taal: Wij leggen Jip en Janneke voor je uit in onbegrijpelijke taal.