De Speld – Herhalingen

Het fragment Titel op Youtube: Overbodige herhalingen vaak onnodig en nutteloos

Url: https://www.youtube.com/watch?v=NHcsVyBu7To

Duur: 1.37 min.

Beschrijving: In dit fragment wordt met heel veel herhalingen beschreven waarom herhalingen onnodig zijn.

De website
De Speld is een satirische online magazine waarop nieuwsberichten worden beschreven die echt gebeurd zouden kunnen zijn, maar dan met een grote knipoog.
Mogelijke lesdoelen
  • Dubbelopfouten herkennen, verbeteren en voorkomen
  • Nadenken over de kracht van herhaling
Discussievragen
  • Hoor je in het dagelijks leven vaak dubbelopfouten?
  • Is het erg als iets dubbel gezegd wordt? Wanneer is het prettig en wanneer wordt het storend? Is daar een duidelijke grens in te vinden?
  • Waarom worden de herhalingen in dit fragment al vrij snel irritant en kun je bij sommige liedjes het refrein eindeloos blijven horen?
Opdrachten Dubbelopfouten herkennen:

  • Er zijn vijf soorten dubbelopfouten: onjuiste herhaling, pleonasme, tautologie, contaminatie en dubbele ontkenning.Maak zelf een tekst waarin elke fout twee keer voorkomt. Laat een klasgenoot de fouten opsporen.

Dubbelop in teksten:

  • Herhaling kan ook iets heel positiefs zijn. In heel veel poëtische teksten worden regels, woorden of klanken herhaald. In sommige liedjes hoor je het refrein wel meer dan vijf keer. Ook in gedichten zit vaak veel herhaling. Zo ook in het onderstaande, zeer bekende gedicht van Hans Andreus. Waar vind je in dit gedicht herhalingen? Let daarbij op woorden die herhaald worden, maar ook op letters en klanken die terugkomen.

Voor een dag van morgen