Arjen Lubach – Stijlfiguren

Fragment 1

Fragment 2

Fragment 3

 

Fragment 1 Titel op Youtube: Beeldspraak in de politiek – Zondag met Lubach (S05)

Url: https://www.youtube.com/watch?v=W7mQb01R-fE&t=313s

Duur: 7.16 minuten.

Beschrijving: Arjen Lubach bespreekt in zijn programma Zondag met Lubach alle vormen van beeldspraak die tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer langskwamen. Dit fragment is zeer geschikt om het effect van beeldspraak duidelijk te maken.

Fragment 2 Titel op Youtube: De Andersomliner – Zondag met Lubach (S04)

Url: https://www.youtube.com/watch?v=bm494OAdEQk

Duur: 2.00 minuten.

Beschrijving: Arjen Lubach bespreekt het stijlfiguur prolepsis, oftewel vooropplaatsing, dat steeds meer te horen is in het journaal. Dit fragment is leuk als de prolepsis uitgelegd moet worden in de klas.

Fragment 3 Titel op Youtube: Synoniemen in de sport – Zondag met Lubach (S05)

Url: https://www.youtube.com/watch?v=R_DpJ9V2I2s

Duur: 3.26 minuten.

Beschrijving: In sportverslaggeving worden enorm veel synoniemen gebruikt. In Zondag met Lubach wordt dat aangetoond.

De cabaretier Arjen Lubach (1979) is cabaretier, presentator, schrijver en muziekproducent. Hij presenteert zijn eigen satirische actualiteitenprogramma Zondag met Lubach.
Mogelijke lesdoelen
  • Beeldspraak herkennen en leren gebruiken
  • Prolepsis/vooropplaatsing herkennen en leren gebruiken
  • Synoniemen herkennen en leren gebruiken
Discussievragen
  • Wat zijn de effecten van beeldspraak? Worden de verhalen van de Tweede Kamerleden in het eerste fragment duidelijker door de beeldspraak? Zijn er nog andere effecten?
  • Welk effect heeft het gebruik van vooropplaatsing in het journaal zoals te zien is in het tweede fragment op jou?
  • Is het niet een beetje overdreven om zoveel synoniemen te gebruiken zoals in het derde fragment? Of is het juist positief?
Opdrachten
  • Herschrijf een herkenbare tekst van bijvoorbeeld het sprookje van Roodkapje met zoveel mogelijk beeldspraak, rooropplaatsingen of synoniemen erin.
Ook leuk Wanneer je stijlfiguren bespreekt, kun je ook gebruik maken van het filmpje over herhalingen van de Speld.

Stijlfiguren zijn vormen van figuurlijk taalgebruik. Een leuk fragment daarover is van Sylvester Zwaneveld.