Pieter Derks – Boerkaverbod

Het fragment Titel op Youtube: Pieter Derks – Boerkaverbod

Url: https://www.youtube.com/watch?v=mRrbDaJZ8U8

Duur: 3.33 min.

Beschrijving:  Pieter Derks leest een column voor over het boerkaverbod dat net is ingevoerd en geeft zijn mening daarover.

De cabaretier Pieter Derks (1984) is een Nederlandse cabaretier en columnist. Hij werd bekend bij het grote publiek door zijn weekafsluitingen bij De Wereld Draait Door
Mogelijke lesdoelen
  • Nadenken over de voor- en tegenargumenten van een boerkaverbod
  • Oefenen met het schrijven van een beschouwing
  • Oefenen met het verwoorden van je mening
Discussievragen
  • Heb je wel eens iemand in een boerka op straat gezien? Voelde je je daardoor ook onveilig?
  • Ben jij voor- of tegenstander van een boerkaverbod?
  • Uitzondering op het verbod zijn mensen die zich verkleden, bijvoorbeeld tijdens carnaval of als Sinterklaas. Is het goed dat die uitzondering er is?
Opdrachten Pieter Derks hield zijn column over het boerkaverbod in 2012. Toen leek het erop dat het verbod zou worden ingevoerd, maar uiteindelijk ging het verbod toch niet door. In 2015 kwam er alsnog een beperkt boerkaverbod. Schrijf een beschouwing waarin je aangeeft wat de argumenten voor en wat de argumenten tegen zo’n verbod zijn.