Herman Finkers – Goochelen met taal – Antwoorden

  1. Goed. Het hele werkwoord is afgelasten en dus zou de juiste vorm moeten zijn ‘afgelasten’. Toch komt deze variant nu ook voor in de Van Dale.
  2. Goed. Datums in plaats van data mag tegenwoordig ook.
  3. Fout. Data is meervoud en dus moet de zin ook een persoonsvorm in het meervoud hebben: de data staan
  4. Goed. Vroeger was dit fout, maar tegenwoordig wordt een aantal ook gezien als een onbepaald hoofdtelwoord en dan mag er een meervoudige persoonsvorm volgen.
  5. Goed. Vroeger mocht je het woord ‘meerdere’ niet gebruiken als je ‘verscheidene, verschillende, meer dan één’ bedoelde, omdat het een germanisme zou zijn (afgeleid van het Duiste ‘mehrere’), maar tegenwoordig is het gewoon goed.
  6. Goed. Uitprinten werd vroeger gezien als een contaminatie (printen en uitdraaien), maar wordt tegenwoordig goed gerekend.
  7. Fout. Me is geen bezittelijk voornaamwoord. Deze fout kom je erg vaak tegen en wellicht is deze vorm later niet meer fout. Nu in ieder geval nog wel.
  8. Goed. Vroeger mocht langs alleen gebruikt worden bij een beschrijving van een beweging (We liepen langs de rivier), maar nu mag het woord ook gebruikt worden bij een stilstaande situatie.
  9. Goed. Vroeger was het overbodig gebruik van het woordje ‘om’ niet toegestaan. Nu wel.
  10. Fout. Het moet zijn mond-tot-mondreclame. Toch komt deze vorm ook al in enkele woordenboeken voor.